Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

5229 7573 390

Monty Python does it again. 1983, folks. 1983.

Reposted fromnymph nymph viazycienakrawedzi zycienakrawedzi
mrsk
mrsk
Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viastonerr stonerr

June 11 2015

mrsk
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
mrsk
mrsk
mrsk
Na wsi zawsze było ciężko i w dupie mają tam Chanel i kolorystykę na jesień. Jesień kojarzy się tam z przygotowaniem do zimy. Zawsze zaczyna się od złota, a wchodzi w bure błota i nieprzejezdne drogi. Wieśniak to człowiek silny, twardy, nastawiony na przetrwanie i nawet jeżeli pojedzie do miasta w sandałach na skarpetki, to wolę jego stylizację od przerażającej mieszanki wartości niektórych miejskich gwiazd.
— Eva Minge "Życie to nie bajka"
Reposted fromcenturylove centurylove viaambiwalencja ambiwalencja
mrsk
4770 bfe6
Reposted fromleukopenia leukopenia viakomplikacja komplikacja
mrsk
7639 5a6e 390
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog viakomplikacja komplikacja
mrsk
0551 c4da 390
important

June 07 2015

mrsk
Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem.
— Pokolenie Ikea

June 06 2015

mrsk
7622 1508 390
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viazzu zzu
mrsk
5564 ea47 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaflyingheart flyingheart

June 02 2015

7120 ee5a 390

scorpiusrose:

Holland Roden as Rose Weasley and Alex Pettyfer as Scorpius Malfoy (suggested by anon) [insp.]

Reposted fromkittyboyblaine kittyboyblaine
mrsk
6301 549d 390
Reposted fromgrejpfrut grejpfrut
mrsk
5815 d135 390
Reposted fromana25 ana25 viaflyingheart flyingheart

May 14 2015

8215 266c 390

bkrby8036:

bonofosho:

bromancing-the-stone:

The most ignored words in the world.

aka don’t be a dick

it’s the same message and yet we have had wars about religions for hundreds of years

mrsk
3093 9726 390
300 London
Reposted fromNeutrum Neutrum viamasterofpuppets masterofpuppets

April 30 2015

mrsk

January 22 2015

mrsk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl